Corona

Folkekirkens retningslinjer for en ansvarlig håndtering af Corona/COVID-19
Folkekirken åbnede 18. maj iht. retningslinjer fra Kirkeministeriet og Styrelsen for patientsikkerhed. Iflg. retningslinjerne er det et lokalt ansvar at sikre, at genåbningen i praksis kan ske efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger.
 
Christians Sogns Menighedsråd havde på sit møde torsdag 4. juni besluttet ikke at udleje lokalerne i sognegården til eksterne, men opdaterede sin beslutning til, at udlejning af lokalerne kunne begynde fra 1. august, hvis der ikke skete en gennedlukning i forbindelse med Corona-pandemien. Menighedsrådet har på sit møde torsdag den 27. august, i forlængelse af Folketingets behandling af fase 4 for genåbningen af Danmark, besluttet, at perioden for ikke at udleje lokalerne i sognegården til beboerforeninger forlænges indtil videre. De beboerforeninger der havde håbet at holde generalforsamling i sognegården, vil blive kontaktet personligt i begyndelsen af september. Kontakt kirkekontoret for yderligere information.
 
Kirkens egne arrangementer er begyndt i et vist omfang. Det vil fremgå af plakater og opslag ved kirken, her på hjemmesiden og Facebook, hvilke arrangementer der afholdes. Vi udsender et kirkeblad 3 gange om året. I bladet offentliggøres der planlagte arrangementer, som vi planlægger ud fra de gældende retningslinjer. Men nye restriktioner pga. Corona, indført efter planlægningsfasen, gør, at vi nogen gange har været nødt til at aflyse visse arrangementer - typisk planlagte koncerter.
 
Kirken er igen åben for besøgende i alle ugens dage kl. 9-17.30.
 
Vi må være op til 143 i kirkerummet, hvis vi "i det væsentlige sidder ned" iht. "Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af Corona / COVID-19-tiltag" af  9. oktober 2020. Men i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger kan vi dog i visse tilfælde kun være op til 41 personer til stede ad gangen. For ved fællessang gælder iht. vejledningen særlige anbefalinger, herunder 2 meters afstand mellem deltagere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Hvis sang undlades kan vi i visse tilfælde kun være op til 122 personer til stede. Tilsvarende gælder ved f.eks. korsang og fællessang i forbindelse med øvrige menighedsaktiviteter i sognegården. Disse anbefalinger fremgår af "Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed" af 20. maj 2020. Man kan læse mere om Seruminstituttets dokumentation for øget smitte ved sang i artiklen fra www.kirke.dk.
 
Ved arrangementer i sognegården er det maksimale deltagerantal, når deltagerne i det væsentlige sidder ned og der ikke synges, iht den de reviderede retningslinjer (hvis deltagerne i det væsentlige står op og/eller der synges, er antallet halvt så mange som nedenfor anført):

Stueetagen:
Lokale 1: 26 personer.
Lokale 2: 26 personer.
Begge lokaler samlet: 52 personer,
Men i visse situationer kun 44, for at kunne overholde kravet om 1 meters afstand mellem hver person.

Underetagen:
Lokale 3: 16 personer.
Lokale 4: 32 personer.
Begge lokaler samlet: 48 personer.
Men i visse situationer kun 36, for at kunne overholde kravet om 1 meters afstand mellem hver person.

Ved arrangementer i kirkehaven er det maksimale deltagerantal 50.


DA CORONA RAMTE KIRKEN

Ved sognepræst Anita Brændsgaard Bennetsen

Onsdag d. 11. marts fulgte et spændt menighedsråd med foran skærmen, da statsminister Mette Frederiksen sendte pressemøde fra statsministeriet. Der var stille i sognegården, og langsomt gik det op for os alle, at en nedlukningen af Danmark var en realitet

En nedlukning der naturligvis også galt folkekirken. Hurtigt behandlede vi de mest nødvendige punkter på dagsordenen og derefter gik vi alle hver til sit. Og der blev vi, stort set, de følgende 8 uger. Hver for sig måtte vi nu finde ud af, hvordan vi i fællesskab, kunne vedblive at være en nærværende kirke, der på forskellige måder kunne nå ud til hele sognet.

Kreativiteten var stor fra første færd, om end vi alle skulle vænne os til at se og høre os selv på skærmen via de sociale medier.
Men vi overvandt blufærdigheden og kastede os frimodigt ud i forsøget på at fastholde en vis for form for normalitet midt i en situation, der var alt andet end normal. Som en konsekvens heraf var vi i løbet af ganske kort tid, tilstede på de sociale medier i et hidtil uset omfang.

Der blev afholdt online pastagudstjeneste, Fredagsskole, Refleksionsløb, sendt hilsner til samværsklubben, Tirsdagsmorgensang, Søndagsrefleksioner, Rytmisk legestue for børn, hvor der var gensyn med den meget savnede muldvarp Mulle.

Der var musikalske hilsener fra organisten, Rundvisning i kirketårnet ved kirketjenerne, Bibelfortællinger og tegnekonkurrencer for børn, og skærtorsdag blev der lavet måltidsgudstjeneste to-go. Da vi nåede til Store Bededag kunne man også hente hjemmebagte hveder på kirkepladsen. Og på dette tidspunkt i nedlukningen var vi alle nået dertil, hvor vi blev nødt til at se hinanden igen. Derfor blev der arrangeret vandregudstjenester og fredagsgåture. Derudover har vi naturligvis talt i telefon med rigtig mange mennesker, der af forskellige årsager, trængte til en at tale med.

Så selvom den fysiske kirke var lukket, var kirken meget aktiv og det blev hurtigt tydeligt, at kirken er langt mere end mursten. Nu er kirken åbnet igen og det er dermed blevet tid til at reflektere over de måneder der er gået med Corona-nedlukningen. Og vi må spørge både os selv og menigheden om vi lærte vi noget og om der er noget vi kan tage med os videre herfra?

Teaterchef ved det Kongelige Teater, Kasper Holten, skrev under nedlukningen, at han anbefalede folk til at gøre brug at teaterets digitale univers og nyde de forestillinger der kunne opleves der. Det samme gjorde vi herfra Christianskirken. Men som kirke og menighed adskiller vi os på væsentlige punkter fra teaterverdenen.

Nok er det fysiske nærvær kendetegnende for både teaterforestillingen og gudstjenesten, men sidder man i et teater er man publikum. I kirken er man menighed. En menigheder der deltager i gudstjenesten. Vi fejrer gudstjeneste sammen. Her er man ikke blot en passiv tilskuer. Og denne deltagen er ikke mulig, når man sidder bag en skærm og betragter en gudstjeneste udefra.

Derfor kan vi (heldigvis) ikke nøjes med det digitale univers. Vi har brug for fællesskabet. Det fysiske fællesskab, der danner rammen om mødet mellem Gud og mennesker.

Kommunikationen via de sociale medier kan ikke stå alene, men fungerer som et rigtig fint supplement, til det kirkelige fællesskab.


 

HISTORISKE OPSLAG UNDER CORONATIDEN

Da Statsminister Mette Frederiksen holdt sit pressemøde med nedlukningen af Danmark inklusiv lukning af Folkekirken, afholdte vi et krisemøde her i Christianskirken, hvor vi diskuterede hvordan vi kunne være en kirke i Coronatid. Da vi ikke måtte holde kirkerummet åbent i dagtimerne og skulle lukke alle aktiviteter i sognegården og ikke måtte holde gudstjenester, besluttede vi på mødet, at lave opslag på Facebook og på vores hjemmeside. Opslagene på Facebook under Coronatiden bliver stående, men en hjemmeside indeholder typisk kun oplysninger om det, der sker nu og i nærmeste fremtid. Derfor har vi lavet denne underside på hjemmesiden, så man kan se, hvad der i store træk stod her.

 

Kirkegængere gjorde gudstjeneste til en vandring

Læs artiklen i Kristelig Dagblad 17. maj om kirkevandringerne i Christianskirken under nedlukningen pga. Coronakrisen.

Gudstjenestevandring2

Foto fra vandringen: Julie Meldhede Kristensen, Kristelig Dagblad maj 2020.

 

Der var minikoncert med tårnblæser fra tårnet søndag 10. maj 2020

Trompetist Niels-Jørn Jessen begav sig op i kirkens smukke tårn ved 10.30-tiden. Ud gennem det øverste gitter strømmede 'Våren' af Grieg ned til glæde for alle, der kom forbi. Vi livesendte fra tårnet på Facebook. Hør og se koncerten fra tårnet eller fra gaden

Tårnblæser

 
Da skolernes 0.-5. klasser åbnede 15. april 2020 manglede der lokaler til børnene

Vi aftalte med Lyngby Friskole, at 5. klasse måtte låne lokalerne i stueetagen. De skrev en hilsen på tavlen, da de var her sidste gang.

Takkehilsen fra friskolen

 

Påsken 2020 måtte fejres anderledes en sædvanligt

Under Coronatiden har der været mange fællessangsarrangementer under sloganet "Vi synger sammen hver for sig", og i Christianskirken lavede kirkekorets sangere og organist Miriam Widmann en indspilning af "Påskeblomst", hvor hver stemme og klaverspillet er optaget hver for sig og mixet sammen. Optagelsen blev lagt på hjemmesiden 2. påskedag

 

En påskehilsen til beboerne i sognet da Christianskirken lukkede 12. marts 2020

Da Statsminister Mette Frederiksen holdt sit pressemøde med nedlukningen af Danmark inklusiv lukning af Folkekirken, valgte vi at sende et påskebrev ud i e-boks til medlemmer af folkekirken, som bor i sognet. Brevet kan læses her.

Påskebrev