Kirkenyt i DGO og Kirkeblad

Christianskirkens menighedsblad forside  DGO januar 2019  
Kirkebladet december 2018 - marts 2019 Kirkenyt januar 2019 i Det Grønne Område